ترجمه فارسی نهج البلاغه آغاز آفرينش آسمان و...
عجز انسان از شناخت ذات خدا
سپاس خداوندي که سخنوران از ستودن او عاجزند، و حسابگران از شمارش نعمتهاي او ناتوان، و تلاشگران از اداي حق او درمانده‏اند، خدايي که افکار ژرف‏انديش، ذات او را درک نمي‏کنند و دست غواصان درياي علوم به او نخواهد رسيد. پروردگاري که براي صفات او حد و مرزي وجود ندارد، و تعريف کاملي نمي‏توان يافت و براي خدا وقتي معين، و سرآمدي مشخص نمي‏توان تعيين کرد. مخلوقات را با قدرت خود آفريد، و با رحمت خود بادها را به حرکت درآورد و به وسيله کوه‏ها اضطراب و لرزش زمين را به آرامش تبديل کرد.
دين و شناخت خدا
سرآغاز دين خدا شناسي است، و کمال شناخت خدا، باور داشتن او، و کمال باور داشتن خدا، شهادت به يگانگي اوست، و کمال توحيد (شهادت بر يگانگي خدا) اخلاص، و کمال اخلاص، خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است، زيرا هر صفتي نشان مي‏دهد که غير از موصوف، و هر موصوفي گواهي مي‏دهد که غير از صفت است، پس کسي که خدا را با صفت مخلوقات تعريف کند او را به چيزي نزديک کرده، و با نزديک کردن خدا به چيزي، دو خدا، مطرح‏شده، و با مطرح شدن دو خدا، اجزايي براي او تصور نموده، و با تصور اجزا براي خدا، او را نشناخته است. و کسي که خدا را نشناسد به سوي او اشاره مي‏کند و هر کس به سوي خدا اشاره کند، او را محدود کرده، به شمارش آورد. و آن کس که بگويد خدا در چيست؟ او را در چيز ديگري پنداشته است، و کسي که بپرسد خدا بر روي چه چيزي قرار دارد؟ به تحقيق جايي را خالي از او در نظر گرفته است، در صورتيکه خدا همواره بوده، و از چيزي بوجود نيامده است با همه چيز هست، نه اينکه همنشين آنان باشد، و با همه چيز فرق دارد نه اينکه از آنان جدا و بيگانه باشد. انجام‏دهنده همه کارهاست، بدون حرکت و ابزار و وسيله، بيناست حتي در آن هنگام که پديده‏اي وجود نداشت، يگانه و تنهاست، زيرا کسي نبوده تا با او انس گيرد، و يا از فقدانش وحشت کند.
آفرينش جهان (اول- راههاي خداشناسي)
خلقت را آغاز کرد، و موجودات را بيافريد، بدون نياز به فکر و انديشه‏اي، يا استفاده از تجربه‏اي، بي آنکه حرکتي ايجاد کند، و يا تصميمي مضطرب در او راه داشته باشد جهان را آفريد. براي پديد آمدن موجودات، وقت مناسبي قرار داد، و موجودات گوناگون را هماهنگ کرد، و در هر کدام، غريزه خاص خودش را قرار داد، و غرايز را همراه آنان گردانيد. خدا پيش از آن که موجودات را بيافريند، از تمام جزئيات و جوانب آنها آگاهي داشت، و حدود و پايان آنها را مي‏دانست، و از اسرار درون و بيرون پديده‏ها، آشنا بود. سپس خداي سبحان طبقات فضا را شکافت، و اطراف آن را باز کرد، و هواي به آسمان و زمين راه يافته را آفريد، و در آن آبي روان ساخت، آبي که امواج متلاطم آن شکننده بود، که يکي بر ديگري مي‏نشست، آب را بر بادي طوفاني و شکننده نهاد، و باد را به باز گرداندن آن فرمان داد، و به نگهداري آب مسلط ساخت، و حد و مرز آن را به خوبي تعيين فرمود. فضا در زير تندباد و آب بر بالاي آن در حرکت بود، سپس خداي سبحان طوفاني برانگيخت که آب را متلاطم ساخت و امواج آب را پي در پي درهم کوبيد، طوفان بشدت وزيد، و از نقطه‏اي دور دوباره آغاز شد، سپس به طوفان امر کرد، تا امواج درياها را به هر سو روان کند و برهم کوبد، و با همان شدت که در فضا وزيدن داشت، بر امواج آبها حمله‏ور گردد، از اول آن برمي‏داشت و به آخرش مي‏ريخت. و آبهاي ساکن را به امواج سرکش برگرداند. تا آنجا که آبها روي هم قرار گرفتند، و چون قله‏هاي بلند کوهها بالا آمدند، امواج تند کفهاي برآمده از آبها را در هواي باز، و فضاي گسترده بالا برد، که از آن هفت آسمان را پديد آورد. آسمان پايين را چون موج مهارشده، و آسمانهاي بالا را مانند سقفي استوار و بلند قرار داد، بي آنکه نيازمند به ستوني باشد، يا ميخهايي که آنها را استوار کند، آنگاه فضاي آسمان پايين را به وسيله نور ستارگان درخشنده، زينت بخشيد، و در آن چراغي روشنايي بخش، و ماهي درخشان، به حرکت درآورد، که همواره در مدار فلکي گردنده و برقرار، و سقفي متحرک، و صفحه‏اي بي‏قرار، به گردش خود ادامه دهند.
دوم- شگفتي خلقت فرشتگان
سپس آسمانهاي بالا را از هم گشود، و از فرشتگان گوناگون پر نمود، گروهي از فرشتگان همواره در سجده‏اند و رکوع ندارند و گروهي در رکوعند و ياراي ايستادن ندارند، و گروهي در صفهايي ايستاده‏اند که پراکنده نمي‏شوند، و گروهي همواره تسبيح گويند و خسته نمي‏شوند، و هيچگاه خواب به چشمشان راه نمي‏يابد، و عقلهاي آنان دچار اشتباه نمي‏گردد، بدنهاي آنان دچار سستي‏نشده، و آنان دچار بي‏خبري برخاسته از فراموشي نمي‏شوند. برخي از فرشتگان، امينان وحي الهي، و زبان گوياي وحي براي پيامبران مي‏باشند، که پيوسته براي رساندن حکم و فرمان خدا در رفت و آمدند جمعي از فرشتگان حافظان بندگان، و جمعي ديگر دربانان بهشت خداوندند، بعضي از آنها پاهايشان در طبقات پايين زمين قرار داشته، و گردنهاشان از آسمان فراتر، و ارکان وجودشان از اطراف جهان گذشته، و عرش الهي بر دوشهايشان استوار است، برابر عرش خدا ديدگان به زير افکنده، و در زير آن، بالها را به خود پيچيده‏اند، ميان اين دسته از فرشتگان با آنها که در مراتب پايين‏تري قرار دارند، حجاب عزت و پرده‏هاي قدرت، فاصله انداخته است. هرگز خدا را با وهم و خيال، در شکل و صورتي نمي‏پندارند، و صفات پديده‏ها را بر او روا نمي‏دارند، هرگز خدا را در جايي محدود نمي‏سازند، و نه با همانند آوردن به او اشاره مي‏کنند.
سوم- شگفتي آفرينش آدم (ع) و ويژگيهاي انسان کامل
سپس خداوند بزرگ، خاکي از قسمتهاي گوناگون زمين، از قسمتهاي سخت و نرم، شور و شيرين، گرد آورد، آب بر آن افزود تا گلي خالص و آماده شد، و با افزودن رطوبت، چسبناک گرديد، که از آن، اندامي شايسته، و عضوهايي جدا و به يکديگر پيوسته آفريد آن را خشکانيد تا محکم شد، خشکاندن را ادامه داد تا سخت شد، و تا زماني معين، و سرانجامي مشخص، اندام انسان کامل گرديد، آنگاه از روحي که آفريد در آن دميد تا به صورت انساني زنده درآمد، داراي نيروي انديشه، که وي را به تلاش اندازد، و داراي افکاري که در ديگر موجودات، تصرف نمايد به انسان اعضاء و جوارحي بخشيد، که در خدمت او باشند، و ابزاري عطا فرمود، که آنها را در زندگي بکار گيرد، قدرت تشخيص به او داد تا حق و باطل را بشناسد، و حواس چشايي، و بويايي، و وسيله تشخيص رنگها، و اجناس مختلف در اختيار او قرار داد. انسان را مخلوطي از رنگهاي گوناگون، و چيزهاي همانند و سازگار، و نيروهاي متضاد، و مزاجهاي گوناگون، گرمي، سردي، تري، و خشکي، قرار داد. سپس از فرشتگان خواست تا آنچه در عهده دارند انجام دهند، و عهدي را که پذيرفته‏اند وفا کنند، اينگونه که بر آدم سجده کنند، و او را بزرگ بشمارند، و فرمود: (بر آدم سجده کنيد پس فرشتگان همه سجده کردند جز شيطان) غرور و خود بزرگ بيني او را گرفت، و شقاوت و بدي بر او غلبه کرد، و به آفرينش خود از آتش افتخار نمود، و آفرينش انسان از خاک را پست شمرد، خداوند براي سزاوار بودن شيطان به خشم الهي، و براي کامل شدن آزمايش، و تحقق وعده‏ها، به او مهلت داد و فرمود: (تا روز رستاخيز مهلت داده شدي)
چهارم- آدم (ع) و داستان بهشت
سپس خداوند آدم را در خانه‏اي مسکن داد که زندگي در آن گوارا بود، جايگاه او را امن و امان بخشيد، و او را از شيطان و دشمني او ترساند، پس شيطان او را فريب داد. بدان علت که از زندگي آدم در بهشت و همنشيني او با نيکان حسادت ورزيد. پس آدم (ع) يقين را به ترديد، و عزم استوار را به گفته‏هاي ناپايدار شيطان فروخت، و شادي خود را به ترس تبديل کرد، که فريب خوردن براي او پشيماني آورد، آنگاه خداي سبحان در توبه را بر روي آدم گشود، و کلمه رحمت، بر زبان او جاري ساخت، و به او وعده بازگشت به بهشت را داد، و آدم را به زمين، خانه آزمايشها و مشکلات، فرود آورد، تا ازدواج کند، و فرزنداني پديد آورد، و خداي سبحان از فرزندان او پيامبراني برگزيند.
فلسفه بعثت پيامبران (نبوت عامه)
خدا پيمان وحي را از پيامبران گرفت، تا امانت رسالت را به مردم برسانند، آنگاه که در عصر جاهليتها، بيشتر مردم، پيمان خدا را ناديده انگاشتند، و حق پروردگار را نشناختند، و برابر او به خدايان دروغين روي آوردند، و شيطان مردم را از معرفت خدا باز داشت، و از پرستش او جدا کرد، خداوند پيامبران خود را مبعوث فرمود، و هر چند گاه متناسب با خواسته‏هاي انسانها رسولان خود را پي در پي اعزام کرد، تا وفاداري به پيمان فطرت را از آنان باز جويند، و نعمتهاي فراموش‏شده را به ياد آورند، و با ابلاغ احکام الهي، حجت را بر آنها تمام نمايند، و توانمنديهاي پنهان‏شده عقلها را آشکار سازند، و نشانه‏هاي قدرت خدا را معرفي کنند، مانند: سقف بلند پايه آسمانها بر فراز انسانها، گاهواره گسترده زمين در زير پاي آنها، و وسائل و عوامل حيات و زندگي، و راههاي مرگ و مردن، و مشکلات و رنجهاي پيرکننده، و حوادث پي در پي، که همواره بر سر راه آدميان است، خداوند هرگز انسانها را بدون پيامبر، يا کتابي آسماني، يا برهاني قاطع، يا راهي استوار، رها نساخته است، پيامبراني که با اندک بودن ياران، و فراواني انکارکنندگان، هرگز در انجام وظيفه خود کوتاهي نکردند، بعضي از پيامبران، بشارت ظهور پيامبر آينده را دادند، و برخي ديگر را پيامبران گذشته معرفي کردند، بدينگونه قرنها پديد آمد، و روزگاران سپري شد، پدران رفتند و فرزندان جاي آنها را گرفتند.
فلسفه بعثت پيامبر خاتم (ص)
تا اينکه خداي سبحان، براي وفاي به وعده خود، و کامل گردانيدن دوران نبوت، حضرت محمد (که درود خدا بر او باد) را مبعوث کرد، پيامبري که از همه پيامبران پيمان پذيرش نبوت او را گرفته بود، نشانه‏هاي او شهرت داشت، و تولدش بر همه مبارک بود. روزگاري که مردم روي زمين داراي مذاهب پراکنده، خواسته‏هاي گوناگون، و روشهاي متفاوت بودند، عده‏اي خدا را به پديده‏ها تشبيه کرده، و گروهي نامهاي ارزشمند خدا را انکار و به بتها نسبت مي‏دادند، و برخي به غير خدا اشاره مي‏کردند، پس خداي سبحان، مردم را به وسيله محمد (ص) از گمراهي نجات داد و هدايت کرد، و از جهالت رهايي بخشيد. پس ديدار خود را براي پيامبر (ص) برگزيد، و آنچه نزد خود داشت براي او پسنديد، و او را با کوچ دادن از دنيا گرامي داشت، و از گرفتاريها و مشکلات رهايي بخشيد و کريمانه قبض روح کرد.
ضرورت امامت پس از پيامبران الهي
رسول گرامي اسلام، در ميان شما مردم جانشيناني برگزيد که تمام پيامبران گذشته براي امتهاي خود برگزيدند، زيرا آنها هرگز انسانها را سرگردان رها نکردند و بدون معرفي راهي روشن، و نشانه‏هاي استوار، از ميان مردم نرفتند.
ويژگيهاي قرآن و احکام اسلام
کتاب پروردگار ميان شماست، که بيان‏کننده حلال و حرام، واجب و مستحب، ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع، خاص و عام، پندها و مثلها، مطلق و مقيد، محکم و متشابه مي‏باشد، عبارت مجمل خود را تفسير، و نکات پيچيده خود را روشن مي‏کند، از واجباتي که پيمان شناسايي آن را گرفت، و مستحباتي که آگاهي از آنها لازم نيست، قسمتي از احکام ديني در قرآن واجب شمرده شد که ناسخ آن در سنت پيامبر (ص) آمده، و بعضي از آن، در سنت پيامبر (ص) واجب‏شده که در کتاب خدا ترک آن مجاز بوده است، بعضي از واجبات، وقت محدودي داشته، که در آينده از بين رفته است، محرمات الهي از هم جدا مي‏باشند، برخي از آنها، گناهان بزرگ است که وعده آتش دارد، و بعضي کوچک که وعده بخشش داده است، و برخي از اعمال که اندکش مقبول و در انجام بيشتر آن آزادند.
فلسفه و ره‏آورد حج:
خدا حج خانه محترم خود را بر شما واجب کرد، همان خانه‏اي که آن را قبله‏گاه انسانها قرار داده که چونان تشنگان به سوي آن روي مي‏آورند، و همانند کبوتران به آن پناه مي‏برند، خداي سبحان، کعبه را مظهر تواضع بندگان برابر عظمت خويش، و نشانه اعتراف آنان به بزرگي و قدرت خود قرار داد، و در ميان انسانها، شنوندگاني را برگزيد، که دعوت او را براي حج اجابت کنند، و سخن او را تصديق نمايند، و پاي بر جايگاه پيامبران الهي نهند، همانند فرشتگاني که بر گرد عرش الهي طواف مي‏کنند، و سودهاي فراوان، در اين عبادتگاه و محل تجارت زائران، به دست آورند، و به سوي وعده‏گاه آمرزش الهي بشتابند، خداي سبحان، کعبه را براي اسلام، نشانه گويا، و براي پناهندگان خانه امن و امان قرار داد، اداي حق آن را واجب کرد، و حج بيت‏الله را واجب شمرد، و بر همه شما انسانها مقرر داشت، که به زيارت آن برويد، و فرمود: (آن کس که توان رفتن به خانه خدا را دارد، حج بر او واجب است و آن کس که انکار کند، خداوند از همه جهانيان بي‏نياز است) متن عربی نهج البلاغه

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : sepahanbux |

 

جوش صورت

 

اگر صورتتان دارای جوش میباشد،و از این موضوع ناراحت هستید،توصیه می کنیم که از این نوشیدنی میل کنید...

 


مصرف خاكشیر برای رفع جوش‌های صورت مفید است

 

یك متخصص تغذیه گفت: مصرف خاكشیر برای برطرف كردن جوش‌های صورت كه به علت مصرف چربی و شیرینی زیاد ایجاد شده است مفید است.

 

مرتضی صفوی افزود: خاكشیر از نظر طب قدیم ایران گرم و خنك كننده بدن است. دانه‌های خاكشیر به رنگ قرمز تیره است و مصرف آن در روز‌های گرم تابستان مفید است.

 

وی گفت: مصرف خاكشیر ادرار آور و تب بر است و برای دفع كرم مفید است. خاكشیر التیام دهنده زخم و جراحات است و عطش را از بین می‌برد.

 

این متخصص تغذیه افزود: جوشانده خاكشیر برای رفع اسهال‌های ساده می‌تواند، مفید باشد و مصرف خاكشیر صدا را باز می‌كند.

منبع : farsnews.com

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : sepahanbux |

 

 

 

 

دايي: جاي خالي هواداران را با كسب...

 

 

 

 

دايي: جاي خالي هواداران را با كسب 3 امتياز پر مي‌كنيم

سرمربي پرسپوليس گفت:در بازي روز جمعه مقابل سايپا جاي خالي هواداران را با کسب 3 امتياز پر خواهيم کرد.

علي دايي در خصوص بازي روز جمعه مقابل سايپا عنوان کرد: پس از شکست تلخ مقابل صبا در شرايط خوبي هستيم و خود را آماده مي‌کنيم تا با يک بازي زيبا و هجومي به امتياز دلخواه برسيم.

وي در خصوص اظهارات علي پروين که گفته بود با دو بازي نمي‌شود عيار پرسپوليس را سنجيد گفت: آقاي پروين هميشه نسبت به من لطف دارد و من از ايشان تشکر مي‌کنم. ما تيم خوبي داريم و در بازي قبل اشتباهات فردي و بدشانسي باعث باخت ما شد. فوتبال‌مان بهتر از قبل است و ان شاء‌الله روز جمعه با امتيازي که مي‌گيريم مجددا خودمان را ثابت خواهيم کرد.

دايي در خصوص غيبت هواداران تيم خود به دليل محروميت از سوي کميته انضباطي گفت: ان شاء الله جاي خالي هواداران را با يک بازي خوب و کسب 3 امتياز پر مي‌کنيم.

سرمربي پرسپوليس در پاسخ به اين سؤال که آيا به دنبال تغييراتي در ترکيب اصلي هستيد يا خير، تصريح کرد: روز جمعه مي‌بينيد که ما با چه ترکيبي به ميدان خواهيم رفت.

دايي درباره دفاع از هواداران پرسپوليس در فدراسيون فوتبال گفت: باشگاه از حق و حقوق تيم ما قطعا دفاع مي‌کند. کار خاصي نمي‌توانيم بکنيم و فقط بايد احترام بگذاريم. من تصميم کميته انضباطي درباره محروميت هواداران را اصلا قبول ندارم چون هواداران ما واکنش بدي نداشتند ولي باز هم مي‌گويم تابع قانون و مقررات فدراسيون فوتبال هستيم چون ما يک تيم در ليگ برتر هستيم.

وي در خصوص اظهارات مسئولان تراکتورسازي تبريز در رسانه‌هاي گروهي براي نسبت دادن اتفاقات بازي با تراکتورسازي به پرسپوليسي‌ها گفت: من کاري به اين حرف‌ها ندارم. اتفاقاتي افتاد که همه ديدند. اين موضوع يک چيز را نشان داد و آن هم مظلوميت پرسپوليس و هوادارانش بود. همه ديدند که چه اتفاقاتي در ورزشگاه افتاد و چه حرف‌هايي زده شد. خدا را شکر همه ديدند، اين همه آدم، تلويزيون، عکاس، شما خبرنگاران؛ پس هيچ چيز نمي‌تواند پشت پرده بماند. اين حرف من است.

دايي در خصوص غيبت کريم باقري اظهار داشت: نبودن آقا کريم براي تيم ما خوب نيست. او مي‌توانست به تيم ما کمک کند اما بايد قبول کنيم که مصدوميت هم جزيي از فوتبال است. اميدوارم هر چه سريع‌تر باقري را در اختيار داشته باشيم.

سرمربي پرسپوليس در پايان خاطرنشان کرد: در بازي روز جمعه به فکر 3 امتياز هستيم و ديگر دوست ندارم امتياز از دست بدهيم. با کمک بازيکنان و دعاي ميليون‌ها هوادار پرسپوليسي به دنبال اين هستم تا پرسپوليس را به حق واقعي خود برسانم.

ديدار پرسپوليس و سايپا ساعت 19:30 جمعه در ورزشگاه آزادي برگزار مي‌شود.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : sepahanbux |

 

اس ام اس تبریک نيمه شعبان

 


در انتظار ديدنت همه دلها بيقرارند ..... اي تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

به اميد روزي که متن تمام اس ام اس ها يک جمله باشد و آن : مهدي آمد


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

سر راهت در انتظارم ..... برده هجرت صبر و قرارم ...... جز ظهورت اي گل زهرا ..... به خدا حاجتي ندارم
کجايى اى هميشه پيدا از پس ابرهاى غيبت؟

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ولادت سه نور ولايت بر شما مبارک

ماه ميلاد سه پرچم دار عشق

دلبر و دلداده و دلدار عشق

ماه ميلاد سه ماه عالمين

سيد سجاد و عباس و حسين(ع)

 

اس ام اس تیریک نيمه شعبان


سه نور آمد به عالم پر ز احساس

معطر هر سه از عطر گل ياس

سه نور تابناک آسماني

حسين بن علي ، سجاد و عباس


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

دامن علقمه را عطر گل ياس يکي است

قمر بني هاشميان در همه ناس يکي است

سير کردم عدد ابجد و ديدم به حساب

نام زيباي اباصالح و عباس يکي است

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


شعبان شد و پيک عشق از راه آمد

عطر نفس بقيه الله آمد

با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسين

يک ماه و سه خورشيد در اين ماه آمد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

شعبان بهانه اي است براي دوستي با خدا ، لحظه هايت سرشار از اين دوستي باد.

 

اس ام اس تبریک نيمه شعبان

 

خدايا !

تو آنچناني که من دوست دارم...

پس مرا آنچنان کن که تو دوست داري

اللهم عجل لوليک الفرج و العافيه و النصر و اجعلنا من خير اعوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه امين

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

کاش مي شد اشک را تهديد کرد مدت لبخند را تمديد کرد


کاش مي شد در ميان لحظه ها لحظه ي ديدار را نزديک کرد


ميلاد نور پيشاپيش مبارک

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

3) آن که بي باده کند جان مرا مست کجاست ؟ آن که بيرون کنداز جان و دلم دست کجاست؟

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

آن که سوگند خورم جز به سر او نخورم آن که سوگند من و توبه ام اشگست کجاست

 

اس ام اس تبریک نيمه شعبان

 

کجايى اى هميشه پيدا از پس ابرهاى غيبت؟


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

در کودکي خوانده بوديم" آن مرد درباران آمد"؛ غافل ازاينکه تاآن مردنيايد، باران نمي بارد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

6) هنوزم انتظارو انتظار است هنوزم دل به "ســيــنـــه" بي قرار است


هنوزم خواب ميبينم به شبها همان مردي که بر اسبي سوار است


همان مردي که جمعه آيد روزي ... و اين پايان خوب انتظار است

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

بر چهره پر ز نور مهدي صلوات بر جان و دل صبور مهدي صلوات


تا امر فرج شود مهيا بفرست بهر فرج و ظهور مهدي صلوات

 

اس ام اس تبریک نيمه شعبان

 

عزيز ديدنت را بهانه بسيار داريم اما بها نه

کلاس اول خوانديم " آن مرد در باران آمد " ...

اکنون مي فهميم تا آن مرد نيايد باران نخواهد آمد ...

اللهم عجل لوليک الفرج

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

خدايا !

آنچنان زمين گيرم نکن که هنگام ظهور مولا توان برخاستن نداشته باشم ...

اللهم عجل لوليک الفرج

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

مهدي جان !

روا بود که گريبان ز حجر تو پاره کنم ...

دلم هواي تو کرده بگو چه چاره کنم ...

اللهم عجل لوليک الفرج

تا کسي رخ ننمايد ز کسي دل نبرد

دلبر ما دل ما برد و ز ما رخ ننمود

اللهم عجل لوليک الفرج

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

چه جمعه ها که يک به يک غروب شد نيامدي

چه بغضها که در گلو رسوب شد نيامدي

 

اس ام اس تبریک نيمه شعبان

 

بر چهره پر ز نور مهدي صلوات

بر جان و دل صبور مهدي صلوات

تا امر فرج شود مهيا بفرست

بهر فرج و ظهور مهدي صلوات

اللهم عجل لوليک الفرج

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


بي تو اي صاحب زمان

بي قرارم هر زمان

از غم هجر تو من دلخسته ام

همچو مرغي بال و پر بشکسته ام

اللهم عجل لوليک الفرج

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ما معتقديم که عشق سر خواهد زد

بر پشت ستم کسي تير خواهد زد

سوگند به هر چهارده آيه نور

سوگند به زخم هاي سرشار غرور

آخر شب سرد ما سحر مي گردد

مهدي به ميان شيعه برمي گردد

اللهم عجل لوليک الفرج

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

اگر تو نيايي سيلي ظالمان هميشه بر گونه مظلومان مي خورد و صداي ظالم همه جا به گوش مي رسد ...

 

اس ام اس تبریک نيمه شعبان

 

اللهم عجل لوليک الفرج

کامل بتاب و رخ بنما ...

اگر تو ياري کني جسمم آرام مي گيرد...

پس فکري براي دل بي تابم کن ...

اللهم عجل لوليک الفرج


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


فقط توئي که مي تواني داد عدالت سر دهي ... چون تو زاييده حقي ...

اللهم عجل لوليک الفرج


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : sepahanbux |

 

 

 

اسكولاري: براي مربيگري تيم ملي برزيل وقت ندارم

 

اسكولاري: براي مربيگري تيم ملي برزيل وقت ندارم

سرمربي اسبق برزيل گفت: براي هدايت اين تيم فعلا وقت ندارم.

به نقل از روزنامه اوگلبو، لوئيس فليپه اسكولاري عنوان كرد: اكنون مسئوليت هدايت و رهبري تيم پالميراس را برعهده گرفته‌ام و بخاطر مسائل خانوادگي قادر به فعاليت در خارج از كشور يا پستي همچون سرمربي تيم ملي نيستم. بدين ترتيب براي هدايت تيم برزيل فعلا وقت ندارم.

وي كه تا چندي پيش هدايت تيم بنيادكار ازبكستان را برعهده داشت و در جام جهاني 2002 تيم كشورش را به مقام نخست رساند، افزود: قراردادم با پالميراس تا سال 2012 است. تا آن هنگام نسبت به اين تيم متعهد هستم. پس از آن تاريخ شايد بتوانم در تيمي ديگر مثل تيم ملي فعاليت كنم.

فدراسيون فوتبال برزيل پس از حذف تيم ملي اين كشور در مرحله يك چهارم‌نهايي جام‌جهاني و كناره‌گيري كارلوس دونگا، چند مربي را در نظر دارد كه يكي از اين افراد اسكولاري 61 ساله و مجرب است.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : sepahanbux |

 

تشکیل جنبش کشتی‌ها برای شکست محاصره غزه

 

در نشست اضطراری دمشق پیشنهاد شد؛

تشکیل جنبش کشتی‌ها برای شکست محاصره غزه


"کمیته مردمی برای مقابله با محاصره" همچنین از شخصیت‌های پارلمانی مسلمان خواست اقدامات عملی در جهت شکست محاصره و کمک به ملت فلسطین انجام دهند.

یک سازمان غیر دولتی حمایت از مردم فلسطین در نشست اضطراری دمشق به روسای مجالس شرکت کننده پیشنهاد کرد برای شکست محاصره غزه جنبشی به نام "جنبش کشتی‌ها" تشکیل دهند.
به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني خانه ملت، یک سازمان غیر دولتی حمایت از مردم غزه از نمایندگان و روسای پارلمان های کشورهای عربی و اسلامی شرکت کننده در نشست اضطراری دمشق درخواست کرد تا "جنبش کشتی‌ها" را برای شکست محاصره غزه تشکیل دهند.
بر اساس این گزارش، این سازمان غیر دولتی که به عنوان کمیته مردمی برای مقابله با محاصره فعالیت می کند از نشست اضطراری شخصیت‌های پارلمانی عربی و مسلمان (پارلمان های کشورهای عضو کنفرانس اسلامی) استقبال کرد و از آنها درخواست کرد تا با اداره خود کشتی هایی از کشورهای عربی و اسلامی برای شکست غزه بفرستند.
"کمیته مردمی برای مقابله با محاصره" همچنین از شخصیت‌های پارلمانی مسلمان خواست اقدامات عملی در جهت شکست محاصره و کمک به ملت فلسطین انجام دهند...../تحلیل:ایلناادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : sepahanbux |

 

 

مخالفت حزب الله لبنان با پیوستن هیفا وهبی به کشتی مریم

 

مخالفت حزب الله لبنان با پیوستن هیفا وهبی به کشتی مریم

حزب الله لبنان هم پس از بررسی ، مخالفت خود را با حضور هیفا وهبی در کشتی شکست غزه "مریم" اعلام کرد چرا که به اعتقاد آنها، حضور این خواننده باعث می شود تا توجه ها و نگاه ها از هدف اصلی این کشتی منحرف شود.

حزب الله لبنان با حضور خواننده مشهور لبنانی در کشتی زنان صلح طلب با هدف شکست محاصره غزه مخالفت کرد.


به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، حزب الله لبنان با درخواست هیفا وهبی خواننده مشهور لبنانی برای حضور در کشتی فعالان صلح طلب برای شکست محاصره غزه مخالفت کرد.


وهبی پیش از این نیز در هنگام جنگ 33 روزه اسرائیل علیه لبنان، حمایت قاطع خود را از حزب الله لبنان اعلام کرده بود.

قرار است تا روزهای آینده کشتی با نام "مریم" با حمایت حزب الله لبنان و هزینه یکی از بازرگانان فلسطینی مقیم سوریه برای شکست محاصره غزه به طرف این منطقه حرکت کند.

تمامی سرنشینان این کشتی را زنان تشکیل می دهند.

دلیل این مخالفت نیز این گونه اعلام شده است که عریانی و ظاهر شدن با لباس های غیرموجه و به دور از وقار این خواننده، باعث بد نامی همه زنان حاضر در کشتی مریم می شود.
هنوز این خواننده لبنانی این خبرها را تایید یا رد نکرده اما "سی ان ان" به نقل از هیفا وهبی گزارش داد که وی تعجب خود را از این خبرها اعلام کرده و گفته است که مجبور نیست به وسیله کشتی های شکست محاصره، به نوار غزه سفر کند.

منابع آگاه نیز گفتند که وهبی در صورت تمایل می تواند از طریق گذرگاه رفح مصر وارد نوار غزه شود همانگونه که پیش از این نیز هیئت های مختلفی چنین کرده اند.

رسانه های کویتی نیز گزارش دادند هیفا وهبی درخواست پیوستن به کشتی مریم را تسلیم خانم"سمر الحاج" مدیر کاروان فعالان صلح طلب در کشتی "مریم" کرده است .

سمر الحاج نیز در این باره با مسول اصلی سازماندهی این کشتی یعنی "یاسر قشلق " بازرگان فلسطینی مقیم سوریه مشورت کرده که وی هم تصمیم گیری در این باره را به حزب الله لبنان واگذار کرد.

حزب الله لبنان هم پس از بررسی ، مخالفت خود را با حضور هیفا وهبی در کشتی شکست غزه "مریم" اعلام کرد چرا که به اعتقاد آنها، حضور این خواننده باعث می شود تا توجه ها و نگاه ها از هدف اصلی این کشتی منحرف شود...../تحلیل:عصر ایرانادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : sepahanbux |

1287ش:محمد عليشاه قاجار در پي استقرار در باغ شاه (پادگان حرّ) و بازداشت گروهي از سران كشور و تبعيد پاره اي از آنان به خراسان و اشغال نظامي سازمانهاي پست و تلگراف، از 17 خرداد 1287 خورشيدي حفظ نظم تهران را به پالكونيك، ژنرال روس، و نيروي قزاق سپرد. مجاهدان مسلح مشروطيت هم در بهارستان و مجلس سنگر بندي كردند تا از نمايندگان حفاظت كنند و به اين ترتيب، شهر تهران در داخل حصار و باروي خود چهره يك منطقه نظامي را به خود گرفت. اين اقدام محمد عليشاه سقوط او را تسريع كرد.

 

1299ش:ميرزا كوچك خان و همفكرانش 17 خرداد 1299 در گيلان كميته انقلاب سرخ تشكيل داده بودند. وي يك روز پيش از اين، روساي ادارات دولتي گيلان را زنداني كرده و 18 خرداد تشكيل يك دولت محلي را در رشت اعلام داشته بود. ميرزا كوچك فرزند ميرزا بزرگ رشتي كه مخالف سلطه انگليسي ها بود هنگام تاسيس كميته انقلاب گيلان 40 ساله بود.

 

ميرزا كوچك خان

 

171338ش: خرداد 1338 با برپايي مراسمي با شكوه، از مجسمه ابوالقاسم فردوسي در ميدان فردوسي شهر تهران پرده برداري شد. ترديد نيست که فردوسي بيش از هركس ديگر به ايران و ايراني خدمت بي شائبه كرده است. فرق فردوسي با ساير ايراندوستان بنام، در اين بوده است كه بدون چشمداشت عمر خود را وقف خدمت به وطن و زبان فارسي كرد. او بسال 1020 ميلادي در توس درگذشت و ايرانيان هر روز كه مي گذرد بيشتر متوجه عمق و عظمت خدمات بي دريغ فردوسي مي شوند.

مهرماه سال 1313 کار نوسازي آرامگاه فردوسي در توس پس از شش سال به پایان رسید و بيستم این ماه طي مراسمي كم نظير با حضور رضا شاه و مستشرقين و ايرانشناسان سراسر جهان، اديبان كشور و مقامات فرهنگي و دولتي گشايش يافت. ایرانشناسان شرکت کننده در مراسم ضمن قطعنامه ای به فردوسي لقب «ميهندوسترين ايرانيان» داده شد كه عمر خود را داوطلبانه صرف خدمت به ايران، تاريخ آن و زبان پارسي كرد و تاريخ ايران (شاهنامه) را به شعر در آورد. این ساختمان در سال 1338 تعمیر و تزیینات آن افزوده شد.

 

مجسمه فردوسي در تهران


1358ش:پس از شكست كامل نا آرام كنندگان خوزستان، 17 خرداد 1358 به خواست دريادار دكتر احمد مدني كرماني استاندار وقت خورستان، همه شوراها و كميته ها و كانونها در اين استان منحل و حفظ نظم صرفا به پليس و ژاندارمري سپرده شد. در ناآرامي هاي آن سال خوزستان كه چند هفته پس از پیروزی انقلاب آغاز شده بود و از آن بوي ضد ميهني به مشام مي رسيد 23 تن كشته، شماري مجروح و 120 نفر هم دستگير شده بودند و دريادار مدني با بكارگيري واحدهاي ارتش و يك تاكتيك ماهرانه به غائله پايان داد كه خدمت چشمگيري به حفظ تماميت وطن محسوب مي شود. وی چهار روز پیش از سرکوب فتنه گران صدام حسين را متهم به ارسال اسلحه به ايران و عامل تحريك برخي عوامل درخوزستان كرده و اطمينان داده بود كه از تماميت خوزستان محافظت خواهد شد و برای تامین آرامش خاطر ملت، تعهد سپرده بود كه اگر يك وجب از خاك خوزستان از دست رود حاضر است اعدام شود.

 

دريادار دكتر احمد مدني كرماني

 

1997م:هفتم ژوئن 1997 و دو هفته پس از انتخاب محمد خاتمي به عنوان رئيس جمهور ايران ويليام كلينتون رئيس جمهوري وقت آمريكا گفت كه انتخاب يك ميانه رو در ايران اين اميد را به وجود آورده است كه مسئله ايران و آمريكا از بن بست خارج شود. در همين روز، «اينديك» ديپلمات آمريكايي نیز اظهار اميدواري كرده بود كه با انتخاب محمد خاتمی راه برای رفع اختلاف نظرهای دو دولت و حل مسائل في مابين هموار شود. همان شب مفسر شبکه تلویزیونی سی بی اس ضمن اشاره به این دو بیان یادآور شده بود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور در ایران رئیس قوه مجریه است نه رئیس کشور که بتواند در امور مهم، خطوط کلی و سیاست خارجی به تنهایی تصمیم بگیرد؛ حرف آخر را رهبر کشور می زند که فرمانده کل نیروهای مسلح است و تعیین سیاست های کلی و انتصاب رئیس قوه قضایی با اوست و در مواردی می تواند رئیس جمهور را هم عزل کند.

 

1388ش:شبکه های تلویزیونی و ماشین تبلیغاتی آمریکا در سه روزی که به 15 خرداد 1388 (پنجم ژوئن 2009) ختم شد از دیدار باراک اوباما از کشور سعودی و مصر به عنوان «رسیدن به جهان اسلام» یاد کردند و بگونه ای آن را بازتاب دادند که نطق او در قاهره همه مسائل منطقه و اختلاف ف نظرهای با واشنگتن را دفعتا پایان می دهد. این تبلیغ بی سابقه، مفسران کشورهای بی طرف را بر آن داشته بود که یک بار دیگر «میدیاکراسی» آمریکا را مطرح سازند و بگویند که اوباما ساخت همین حکومت سازی رسانه هاست که به کمپانی های بزرگ خارج از حرفه ژورنالیسم تعلق دارند. به باور این مفسران، حتی یک دهم مسلمانان که شمار آنان بمراتب بیش از یک میلیارد نفر است از مفاد نطق اوباما آگاه نشدند. با نطق و تبلیغ («حرف» به دقت برنامه ریزی شده از قبل) نمی شود مسائل ـ مسائلی را که توده ها با پوست و استخوان خود لمس می کنند حل کرد و دیدار سران ربطی به مردم معمولی ندارد.

 

عکس تاریخی نورالدین نوری خبرنگار وقت روزنامه اطلاعات

 

1952م:امروز زادروز «اورهان پاموک» داستان نگار ترکیه است که هفتم ژوئن 1952 در استانبول به دنیا آمده است. وی که برنده جایزه نوبل ادبی سال 2006 است اینک در دانشگاههای آمریکا فنون داستان نویسی و ادبیات تطبیقی تدریس می کند. داستانهای اورهان به بیش از پنجاه زبان ترجمه شده و هفت کتاب از تالیفات او جمعا هشت میلیون نسخه فروش داشته اند. اورهان چند سال پیش پس از اینکه در نطقی به کشتار ارمنیان توسط عثمانی اشاره کرد متهم به خیانت به وطن شد و تحت تعقیب قضایی قرارگرفت. عناوین داستانهای مهم او عبارتند از: قلعه سپید، کتاب سیاه، برف، اسم من سرخ است، استانبول و زندگانی نو.

 

Orhan Pamuk


1818م:نشريات عمومي انگلستان هفتم ژوئن سال 1818 تصميم به باز كردن صفحه اي براي چاپ نامه ها و نظرات مردم گرفتند و شرايط آن را هم تعيين كردند. اين تصميم كه توسط ناشران نشريات شهر لندن گرفته شده بود بعدا عموميت يافت و باعث توجه جمع ديگري از مردم به روزنامه ها و نيز بالا رفتن اهميت نشريات در نظر مقامات شد. قبلا هم نامه هاي مردم به صورت پراکنده در جرايد به چاپ مي رسيد، ولي صفحه خاصي که بعدا «نامه به سردبير» عنوان گرفت در آنها وجود نداشت. پس از ایجاد نامه ها و نظرات مردم، یک دبیر تازه بر دبیران اطاق خبر اضافه شد که به او عنوان پابلیک ادیتور (دبیر مخاطبان) دادند. این دبیر درعین حال با عوامل خود نظرات مخاطبان درباره محتوای روزنامه را جمع آوری و به سردبیر اجرایی گزارش می کند و سردبیر درصورت ایجاد تغییرات در تحریریه خود؛ این نظرات را جهت توجیه اقدام خود اعلام می دارد.

 

1631م:«ممتاز محل» همسر «شاه جهان» امپراتور تيموري (مغول تبار) هند هفتم ژوئن 1631 هنگام وضع حمل پانزدهمين فرزند خود درگذشت و «شاه جهان» كه به وي علاقه فراوان داشت تصميم گرفت به يادبود او يك ساختمان باشكوه بسازد و بناي «تاج محل» سال بعد آغاز شد و پس از 23 سال به پايان رسيد. اين بناي باشكوه كه از سنگ مرمر ساخته شده است توسط استاد عيسي، معمار مشهور ايران طراحي و بنا گرديده و هنوز از يكي از ابنيه زيباي جهان بشمار مي رود. همين ساختمان نام بانو «ممتاز محل» را با خود وارد تاريخ كرده است.

 

تصويرممتاز محل

 

1660م:شكست نظامي دانمارك از سوئد در هفتم ژوئن 1660 باعث باز شدن درياي بالتيك به روي كشتي هاي جنگي همه كشورها شد. دانمارك مانع اين كار بود.

در همين روز در سال 1905 نروژ از سوئد جدا شد كه در سال 1814 به صورت واحد در آمده بودند. تصميم به جدايي را نروژ گرفته بود. نروژ يك كشور ثروتمند داراي نفت است. اين نفت سالها پس از جدايي دو كشور به بهره برداري رسيد.

 

1981ش:هفتم ژوئن 1981 دو دسته هواپیمای نظامی از اسرائیل خودرا به 20 کیلومتری جنوب شرقی بغداد رسانیدند و تاسیسات اتمی عراق را که در اين ناحيه با کمک فرانسویان بوجود آمده بود بمباران کردند. قبلا و در سی ام سپتامبر 1980 (چند روز پس از تعرض نظامی عراق به ایران)، دو فانتوم ایران (جت نظامی از نوع اف ـ 4) این تاسیسات را بمباران کرده بودند. فرانسویان بر این تاسیسات نام اوسیراک (مخفف دو کلمه اوسیریس ـ خدای مصری یونایی عهد باستان ـ و عراق = ایراک) گذارده بودند ولی دولت وقت عراق آن را تموز (نام یک ماه بابلی ها) می خواند. گفته شده است که فرانسویان نقشه تاسیسات را به اسرائیلی ها داده بودند!.

 

بقایای ساختمان محل تاسیسات اتمی اوسیراک


1494: اسپانيا و پرتغال با امضاي عهد نامه TORDESILLAS موافقت كردند كه قاره آمريكا را ميان خود قسمت كنند . اين تصميم برپايه اعلاميه قبلي پاپ اتخاذ شد.

1557: انگلستان به فرانسه كه با اسپانيا متحد شده بود اعلان جنگ داد.

1863: سپاه اعزامي فرانسه به مكزيك، مكزيكو سيتي را تصرف كرد.

1898: حزب سوسيال دمكرات ايالات متحده براي نخستين بار از جانب خود نامزد رياست جمهوري تعيين كرد.

1942: ناو امريكايي« يورك تاون» در جريان جنگ« ميدوي» توسط نيروهاي ژاپني غرق شد.

1967: نيروهاي اسرائيل ارتش مصر در صحراي سينا را تا آبراه سوئز عقب راندند.

1981: در جريان جنگ عراق با ايران ، نيروي هوايي اسرائيل تاسيسات اتمي و توليد پلوتونيوم عراق را بمباران و از ميان برد.

1990: مجلس نمايندگان آمريكا با تصويب طرحي دولت اين كشور را از فروش تكنولوژي پيشرفته به شوروي مادام كه با استقلال ليتواني نكند منع كرد.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : sepahanbux |

 

ماسک صورت

 

اين ماسك به علت داشتن هندوانه بسيار خنك است و اگر آن را روي پوست آفتاب زده و يا حساس بگذاريد ، نتيجه خوبي مي گيريد.

 

 

مواد لازم:


يك تكه هندوانه

 

يك تكه سيب زميني

 

يك تكه خيار

 

3 قاشق غذاخوري نخود پخته( نخود آبگوشتي)

 

1 قاشق چاي خوري روغن بادام شيرين

 

1 قاشق غذاخوري خامه

 

ماسک صورت

 

تمام مواد را در مخلوط كن ريخته تا خوب مخلوط شود. سپس ده دقيقه روي پوست بگذاريد بماند. بعد با آب ولرم بشوييد. اين ماسك را مي توانيد در هفته 3 الي 4 بار استفاده كنيد.

 

نكته: نخود پخته در اين ماسك به عنوان تغذيه كننده پوست است.

 

توجه داشته باشيد پوست هندوانه را از قسمت گوشت آن بطور كامل پاك كنيد و بشوييد و چند تكه كنيد. تكه ها را در يخچال بگذاريد و در ميان روز پوست را از داخل يخچال برداريد و روي صورت بگذاريد. براي آرامش و شادابي پوست مي توانيد همين مرحله را بعد از ماسك تكرار كنيد.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : sepahanbux |

 

 

خواص درمانی گلپر

 

 

آیا می دانید گلپر دارای خواص بسیار زیادی می باشد،برای مثال با مصرف این گیاه می توانید از درد معده و ...مفید می باشد.گلپر گیاهی چند ساله از تیره جعفری است که بیشتر در نقاط مرتفع کوهستان های ایران و نقاط دیگر می روید، با ریشه های ضخیم و برگ های کاملا بریده که پیشینیان برای آن خواص بسیاری شمرده اند، از جمله اینکه موجب نیروی بدن می شود ولی متاسفانه زیاد مورد توجه قرار نگرفته است.

 


گلپر گیاهی گلدار، علفی و چندساله از تیره چتریان است. این گیاه، بومی ایران است و در ناحیه های نمناک کوهستانی ایران و مناطق پیرامونی می روید.

 


گل های
آن سفید مجتمع به صورت چتر در انتهای ساقه های گل دهنده در قسمت بالای گیاه ظاهر می شود. میوه آن تخم مرغی، کمی ضخیم و معطر به رنگ سبز تیره به طول 1/5 تا سانتی متر است.برگ های
آن با چاک های عمیق به شکل پنجه غاز شبیه برگ آنژلیکا، به طوری که این چاک ها برگ را به چند نیمه برگ تقسیم می کند و هر نیمه برگ نوک تیز و دندانه دار است.

 


خواص دارویی


گیاهی است مقوی معده و سایر اندام های دستگاه گوارش و دفع کننده نفخ دستگاه گوارش، ترشحات معده را زیاد کرده و سموم بدن را دفع می کند، ضدعفونی کننده و میکروب کش قوی است، خوردن آن شیر زنان را زیاد می کند، خوردن آن به میزان کم، باعث نشاط و شادی شده و در هضم غذا موثر است، برای کمردرد رطوبی نیز مفید بوده و می توان آن را همراه با غذاها میل کرد.

 


گلپر قطع کننده بلغم و دفع کننده باد و نفخ شکم است، بهترین دارو برای معالجه هیستری است، در ریشه آن خواص بی شماری نهفته، اگر از تشنج و ناراحتی های عصبی رنج می برید از آن استفاده کنید.

 

 

خوردن گلپر ذهن را باز و حافظه را زیاد و نسیان را کم می کند و ابلهی و حماقت را از بین می برد. برای فلج، لقوه و بی حسی اعضا مفید است.مضرات


مصرف مقدار زیاد گلپر سبب سقط جنین می شود. از این رو زنان باردار در خوردن زیاد آن مجاز نیستند.

 

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : sepahanbux |
رپورتاژ
فال حافظ
فروش جوجه بوقلمون - اردک - مرغ بومی - شترمرغ
طراحی سایت با شرکت وب افرا
معرفی تورهای ارزان شهرهای آنتالیا استانبول و اروپا روسیه
نکاتی در باره کامل بودن تجهیزات تالار عروسی
بلیط های چارتری ارزان قیمت
بهترین روش انتخاب آتلیه عروس
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
معرفی جاذبه های گردشگری گلستان شهرکرد و تور نوروز ۹۶ قشم کیش مشهد
درباره اتوبار گلها تهران
بازی اندروید
هدایای تبلیغاتی
دانلود آهنگ جدید
درج آگهی رایگان
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی
راهکار های یافتن بهترین جراح پلاستیک
همه چیز در مورد جراحی بینی
مطالب لادین
بهترین مطالب در سایت تفریحی دلبرانه

لینک های مفید
معماری داخلی | برنامه تمرینی بدنسازی | آموزش مجازی | آب نما | آگهی توچشم | متخص زنان و زایمان | بیوگرافی 98 |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.